„Szkoła przysposabiająca do pracy” - Małgorzata Dytman
Dodane przez tj dnia 11.04.2008 13:29:51
Od 1 września 2004 r. dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawności sprzężonych, stworzona została możliwość kształcenia w nowym typie szkoły ponadgimnazjalnej.Nauka w szkole przysposabiającej do pracy trwa 3 lata i jest zgodna z ramowym planem nauczania.U nas szkoła ta powstała w roku szkolnym 2005/2006.

Obecnie uczniowie uczą się w dwóch klasach.

Klasa I realizuje 17 godzin tygodniowo przysposobienia do pracy.

Klasa II realizuje 20 godzin tygodniowo przysposobienia do pracy.

Zajęcia te realizowane są na terenie Zakładu Pracy Chronionej „ KOMEX” w Żninie.

Szkoła ta nie jest szkoła zawodową, nie uczy konkretnego zawodu.

Młodzież z upośledzeniem umysłowy w stopniu umiarkowanymi i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest w stanie opanować wiele czynności i umiejętności, które w przyszłości mogą pozwolić im na podjęcie pracy, na chronionym lub otwartym rynku pracy, albo dzięki temu będą sobie lepiej radzić w warsztatach terapii zajęciowej.

Staramy się aby przysposobienie do pracy było wielokierunkowe.

Ze względu na ograniczone możliwości skupiamy się głównie na:

*

wytwarzaniu przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych
*

gospodarstwie domowym
*

pracach ogrodniczych
*

elementach bukieciarstwa
*

elementach szycia ręcznego i haftu
*

sporządzaniu posiłków
*

opieką nad boiskiem szkolnym

Naszym celem jest przygotować jak najwięcej dobrze wyposażonych pracowni, w których każdy uczeń nabywałby umiejętności z zakresu różnorodnych czynności.

Każdy uczeń jest inny, ale każdy potrafi wykonać coś na miarę swoich możliwości.

W swoich działaniach kierujemy się maksymą:

„ Gdy coś powiesz – zapomni

Gdy coś pokażesz – zrozumie

Gdy pozwolisz działać – zapamięta”