"Zabawa w terapii" - Anna Muzykiewicz
Dodane przez tj dnia 11.04.2008 11:44:39
Terapia, jako specjalna strategia wychowawcza wobec dzieci z deficytami percepcji, świadomości i ekspresji oraz w odniesieniu do dzieci, u których nastąpiło zaburzenie ładu psychicznego wskutek zakłóceń relacji potrzeb i ich realizacji, staje się zabiegiem coraz częściej bardzo pożądanym.
Jedną z form terapii jest zabawa. Zabawa bowiem poprawia ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, wywołuje uśmiech, nawet u dzieci z bardzo głębokimi uszkodzeniami, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty werbalne i niewerbalne dzieci z terapeutą i z grupą rówieśniczą, budzi zaciekawienie i wyzwala aktywność ruchową, wydobywając dzieci z apatii, umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Zabawa to kontekst muzyki- ruchu- mowy. Te trzy formy aktywności są naturalną formą realizacji nieomal instynktownej potrzeby fizycznego, emocjonalnego i umysłowego wydatkowania energii wytwarzanej przez organizm dziecka , oraz są doskonałym środkiem pomagającym uświadomić i wyrazić własną odrębność. Umożliwia to afirmację osobowości, znajdowanie miejsca w grupie i przeżywanie małych, ale znaczących sukcesów.
Poniżej załączam konspekt zajęć przeprowadzonych z grupą dzieci klas III-IV, oraz klas I-VI życia oraz dzieci młodszych objętych nauczaniem indywidualnym.

Anna Muzykiewicz

Scenariusz zajęć - pedagogika zabawy z elementami socjoterapii


Cele:

Zmniejszanie napięcia ,rozluźnienie, rozwijanie refleksu, spostrzegawczości, budowanie zaufania między członkami grupy, doskonalenie komunikacji, wyładowanie emocji.

Metoda:

Praca z grupą poprzez zabawę

Środki dydaktyczne:

Poduchy, woreczek, chustka na oczy, chusta animacyjna.

Przbieg:

Część wstępna:
Dzieci siedząc w kręgu wypowiadają swoje życzenia-chciałbym żeby....

Część główna:
Zabawy związane z realizacją wyżej założonych celów;
zabawa z woreczkiem,
rób tak,
ślepe samochody,
wahadło na chuście,
zabawy z chustą

Zakończenie:

Ćwiczenie relaksacyjne.

W zależności od energii i nastawienia grupy zajęcia mogą w trakcie ulec zmianie.