„Własne instrukcje obrazkowe wykorzystywane w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym” - Anna Jaworska, Małgorzata Mądrowska
Dodane przez tj dnia 11.04.2008 12:19:57
W pracy edukacyjno- terapeutycznej z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną posługujemy się różnymi formami przekazu naszych zamierzeń.
Sam słowny instruktaż i praktyczne działanie nie zawsze są wystarczające, zwłaszcza gdy realizujemy nowe zadanie. Środkiem bardzo wzbogacającym działania nauczyciela są przygotowane ,,Instrukcje obrazkowe” (inny termin z literatury ,,Przepisy obrazkowe”).

Dzięki zastosowaniu instrukcji uczniowie znają przewidywalność zdarzeń, mogą poznać efekt końcowy działania, rozwijają swoją samodzielność (rola nauczyciela może być wówczas wspomagająca).

Ponadto mając ,,dokumentację przebiegu czynności” łatwiej nam przypomnieć realizowany materiał po określonym upływie czasu.

Obserwujemy w praktyce zainteresowanie naszych podopiecznych przedstawianym materiałem. Możliwość rozpoznania na zdjęciu osób i elementów (w tym wypadku kuchni) znajomych dla ucznia, stanowi czynnik niezwykle motywujący i zachęcający do działania.

Wydrukowane, przygotowane przepisy przez jedną grupę edukacyjno – terapeutyczną służą jako recepta przedsięwięcia dla uczniów z pozstałych klas. Poniżej przedstawiamy instrukcję przygotowaną z pomocą naszych podopiecznych w czsie praktycznych zajeć z gospodarstwa domowego.


Aby zobaczyć przykład instrukcji obrazkowej przejdź do starszej wersji strony - kliknij tutaj!