STRONA GŁÓWNA · FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza" · BIP · KONTAKT · DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI · MONITORING · RODO 12-04-2024 14:38:29
Nawigacja


WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

Oferta zajęć dla dzieci z diagnozą autyzmu

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza"


Podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
"Scenariusz zajęcia przysposobienia do pracy w zakresie wytwarzania przedmiotów pamiątkarskich" – Lilianna Kwaśniewska
Temat zajęcia: Upominek dla nauczyciela z okazji jego święta – praca z drewna.

Prowadzący: Lilianna Kwaśniewska

Klasa: II Przysposabiająca do Pracy

Czas trwania zajęć: 5 godzin

Cel główny: Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat techniki

wykonywania prostych prac z drewna oraz ćwiczenia

praktyczne podstawowych umiejętności z tego zakresu.

Cele szczegółowe:

uczeń:

· potrafi samodzielnie przygotować i posprzątać stanowisko pracy,

· zna i przestrzega zasady BHP przy pracy,

· potrafi poprawnie szlifować i malować drewno,

· potrafi posługiwać się narzędziami i przyborami do obróbki drewna (wyrzynarka do drewna),

· potrafi wiercić otwór w drewnie wiertarką ręczną,

· doświadcza własną sprawczość przez efekt wykonywania pracy użytecznej,

· przestrzega ład i porządek w miejscu pracy,

Treści nauczania:

(Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r., załącznik nr 8: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

· wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z drewna,

· podstawowa wiedza o narzędziach i materiałach stosowanych podczas wykonywania prac (budowa narzędzi, korzystanie z nich),

· organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

Metody pracy:

· stolików zadaniowych (indywidualizacja),

· słowna,

· oglądowa,

· praktycznego działania.

Formy:

· indywidualna, zróżnicowana praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela,

· zbiorowa, zróżnicowana.

Narzędzia i materiały:

· fartuchy ochronne,

· papier ścierny,

· pilniki,

· sklejka,

· wyrzynarka do drewna,

· bejca,

· pędzel,

· wałeczki do malowania,

· wiertarka ręczna,

· lakiery do paznokci.

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna.

a. piosenka – przywitanka

,,Wszyscy są, witamy się...”

b. zaznaczanie obecności uczniów na tablicy (wyznaczony uczeń),

c. przypomnienie regulaminu pracowni, zasad BHP (uczniowie czytają tekst z planszy).

d. przypomnienie i utrwalenie wiadomości z ostatniej lekcji (poszczególne etapy wykonywania pracy z drewna)

- układanie rozsypanki zdaniowej i obrazkowej (indywidualizacja).2. Część główna.

a. podanie tematu zajęć

- demonstracja gotowej pracy,

b. przygotowanie stanowisk pracy (grupy zadaniowe),

c. omówienie sposobu pracy w każdej grupie zadaniowej,

d. założenie fartuchów ochronnych,

e. praca indywidualna, zróżnicowana uczniów pod kierunkiem nauczyciela.

Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo w czasie pracy, dokładność wykonania oraz ład i porządek na stanowisku pracy.3. Część końcowa.

a. sprzątanie stanowisk pracy,

b. podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków (co robię dobrze, nad czym muszę jeszcze popracować?),

c. ocena pracy uczniów,

d. pożegnanie

- śpiew piosenki ,,Zajęcia skończone...”.

Przerwa śródlekcyjna – śpiew piosenki o nauczycielu (ruchoma)
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2021/2022
kontakt:
jawor.antom@gmail.com