STRONA GŁÓWNA · FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza" · BIP · KONTAKT · DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI · MONITORING · RODO 29-01-2023 05:54:46
Nawigacja

KADRA

HISTORIA

WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

Oferta zajęć dla dzieci z diagnozą autyzmu

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

FILM PROMUJĄCY - "ZSS w Żninie zaprasza"


Podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
Program dla kl. I, II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy z zakresu: funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz kształtowanie kreatywności - Elżbieta Ziółkowska

Wstęp:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które ukończyły gimnazjum “życia”. Uczniowie ci nie są w stanie nauczyć się konkretnego zawodu, ale są w stanie opanować wiele czynności i umiejętności, które w przyszłości pozwolną im na w miarę normalne funkcjonowanie w środowisku i na warsztatach terapii zajęciowej.

W procesie kształcenia w szkole pdp wyodrębnia się m.in.:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne, które obejmuje 7 godzin tygodniowo w każdej klasie

 • zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu), które obejmują 2 godziny tygodniowo w każdej klasie

Proponowany program napisany jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych pdp, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełosprawnościami sprzężonymi.


Cele programu:


Niniejszy program pisany jest z myślą o uczniach kl. I, II i III szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przedstawione cele realizowane będą na zajęciach z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz na zajęciach kształtujących kreatywność.

Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalanie i poszerzanie posiadanej już wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Program stawia sobie za cel wychowanie młodego człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, który:

 • czuje się (mimo pewnych ograniczeń) pełnowartościowym członkiem rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej, kraju.

 • potrafi dostrzec piękno przyrody i żyć w zgodzie z naturą

 • potrafi być zaradny w trudnych sytuacjach życiowych

 • potrafi oceniać swoje możliwości i dąży do ich poszerzania

 • jest otwarty na cierpienie słabszych

 • docenia znaczenie wiedzy we współczesnym świecie


Kręgi tematyczne:


 1. Rodzina jest dla mnie najważniejsza:

 • o sobie i swojej rodzinie wiem prawie wszystko

 • chcę być szczęśliwy i żeby inni byli szczęśliwi ze mną


 1. Jestem aktywnym członkiem lokalnej społeczności:

 • wiem skąd pochodzę, moja “mała ojczyzna”

 • znam i szanuję tradycje mojego miasta (wsi)

 • jestem dumny z historii i zwyczajów w moim regionie


 1. Jestem Polakiem:

 • znam i szanuję symbole najważniejsze dla mojej ojczyzny

 • ważne wydarzenia w historii naszego kraju

 • miejsca w Polsce, które chciałbym odwiedzić


 1. Ja i przyroda to jedność:

 • dbam o czystość i higienę

 • świat roślin i zwierząt

 • planeta Ziemia jest mi bliska (zagadnienia ekologiczne)


 1. Jestem zaradny:

 • kształcenie prawidłowej postawy wobec pracy

 • potrafię pracować w zespole

 • przygotowanie do aktywnego życia społecznego oraz kształcenie umiejętności załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i instytucjach

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań

 • jestem odpowiedzialny za własne wybory


 1. Jestem ciekawy świata:

 • poznaję życie ludzi na różnych kontynentach

 • świat fauny i flory

 • jestem tolerancyjny wobec ludzi innych ras


 1. Jestem jednostką twórczą:

 • doceniam znaczenie wiedzy i dążę do jej pogłębiania

 • potrafię obiektywnie patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość

 • aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym szkoły

 • tworzę prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

 • jestem organizatorem swojego czasu


Metody realizacji:


W pracy z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi bardzo ważne jest stosowanie metod aktywnych. Funkcjonowania osobistego i społecznego osoby z tymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej muszą uczyć się w konkretnych sytuacjach przez osobiste doświadczenie wielu zdarzeń i rzeczy. Treści edukacyjne należy wiązać z praktycznym działaniem. Należy uczyć tech młodych ludzi rzeczy potrzebnych, które przydadzą się im w poźniejszym życiu. Ważne jest organizowanie wycieczek do sklepów, zakładów usługowych, instytucji, by jak najczęściej mieli okazję rozwiązywać różne problemy, samodzielnie podejmować decyzję.

W pracy z uczniami bardzo dobre rezultaty przynosi wykorzystanie dramy, ponieważ osoby te doskonale uczą się przez naśladownictwo. Wielokrotnie powtarzana czynność zostanie przez uczniów lepiej, na dłużej zapamiętana.Treści:


 1. Edukacja polonistyczna:

 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania w miarę indywidualnych możliwości uczniów z wykorzystaniem tych umiejętności w praktyce (np. Odszukanie swojego imienia i nazwiska na liście wśród innych; wypełnianie druków itp.)

 • odbiór i nadawanie informacji z użyciem poprawnych form gramatycznych

 • poprawne wypowiadanie się na tematy określone i dowolne (w mowie i piśmie)

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikami, encyklopedią


 1. Edukacja matematyczna:

 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów

 • czytanie i pisanie znaków +, -, =; rozumienie ich znaczenia

 • czytanie i pisanie cyfr, liczb

 • doskonalenie prostych obliczeń pieniężnych

 • odczytywanie godzin na zegarze

 • korzystanie z wagi szalowej

 • mierzenie długości za pomocą różnych miar

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

 • doskonalenie umiejętności porównywania, segregowanie, klasyfikowanie

 • zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych

 • rozwiązywanie “zagadek matematycznych”


 1. Edukacja zdrowotna i przyrodniczo – ekologiczna:

 • dbanie o własne zdrowie, korzystanie z pomocy lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, korzystanie z pogotowia ratunkowego, telefony alarmowe

 • poznawanie czynników zagrażających zdrowiu i sposobów unikania zagrożeń

 • bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach publicznych, podstawowe zasady ruchu drogowego

 • poznawanie życia roślin i zwierząt – prowadzenie obserwacji przyrodniczych, charakterystyczne cechy pór roku; dni tygodnia, nazwy miesięcy

 • kształcenie postawy proekologicznej

 • nawiązywanie poprawnych kontaktów z osobami płci przeciwnej

 • zapoznanie uczniów z prawem do zachowania intymności


 1. Edukacja społeczna:

 • nabywanie umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu: akceptacja siebie, jako osoby niepełnnosprawnej; nawiązywanie pozytywnych relacji między ludzkich (rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna; przyjaźń, miłość, koleżeństwo); planowanie działań, przewidywanie ich konsekwencji, rozwiązywanie konfliktów, posługiwanie się dokumentami; umiejętność korzystania z różnych instytucji usługowych jak: poczta, bank, w miarę samodzielne dokonywanie zakupów w różnych sklepach

 • rozumienie, że praca i wszystko co z nią związane są bardzo ważne w życiu człowieka

 • rozumienie swoich praw obywatelskich (np. Korzystanie z systemu wsparcia społecznego)

 • włączenie się w życie kulturalne najbliższego środowiska


 1. Kształcenie kreatywności:

 • tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik

 • dbanie o estetykę i wystrój klasopracowni i szkolnej galerii

 • przygotowywanie prac na szkolne kiermasze

 • udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych

 • piękno i brzydota – kształtowanie otwartości na szeroko pojętą twórczość (słucham, oglądam, tworzę)

 • miło i porzytecznie spędzanie wolnego czasu

   

Osiągnięcia uczniów:


Do każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi należy podejść indywidualnie, ponieważ każdy uczeń posiada inne możliwości intelektualne, inne jest tempo pracy poszczególnych uczniów, inna jest sprawność manualna każdego ucznia.

Nie można, więc jednoznacznie określić, co uczeń, który ukończy szkołę przysposabiającą do pracy potrafi.

Prowadząc trzyletnią edukację w szkole pdp należy dążyć do ukształtowania sylwetki młodego człowieka, aby:

 • najważniejsza była dla niego rodzina

 • był aktywnym człowiekiem, który w miarę możliwości potrafi poradzić sobię w różnych sytuacjach życiowych

 • rozumiał dlaczego należy dbać i chronić przyrodę

 • potrafił łączyć teorię z praktyką

 • był dokładny i systematyczny w pracy

 • przestrzegał dyscypliny pracy i zasad bezpieczeństwa

 • potrafił zgodnie współdziałać w zespole

 • potrafi pożytecznie zorganizować swój wolny czas

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2021/2022
kontakt:
jawor.antom@gmail.com